Odense – "Byens ø"

Luftperspektiv

Under barsel i 2009 udarbejdede jeg i samarbejde med Christian Jensen Arkitekt Maa et forslag til den åbne konkurrence “Byens Ø” i Odense. Read more…

Psykiatrisk hospital i Slagelse

PAPS_FINAL_Gangmellem

Under min barsel deltog jeg i samarbejde med Christian Jensen Arkitekt maa i den åbne konkurrence om nyt psykiatrisk hospital i Slagelse. Read more…

Prækvalifikationer?

Hermed et link til et uddrag af en ny forskningsundersøgelse fra Center for ledelse i byggeriet, der ser på prækvalificeringens gåde om danske arkitektkonkurrencer. Uddraget er af Rasmus Brønnum.

Se uddrag

Konklusionen er, at man skal være kendt for at blive prækvalificeret, og bygherrerne foreslår, at man skal ’tilbyde’ sine ideer gratis til bygherrerne! Read more…

Boligbebyggelse i Lyngby-Taarbæk

Lyngby billede 01

En boligbebyggelse i Lyngby Taarbæk kommune. Åben arkitektkonkurrence i 2004 i samarbejde Christian Jensen, Tore Hvidegaard, Martin Vendt Nielsen. Vi blev tildelt en 3. præmie for dette forslag.

Read more…

Multikulturhus Nørrebro

afgang billede 01

I januar 2005 tog jeg min afgang fra Kunstakademiets arkitektskole med projektet “Multikulturhus på Nørrebro”

Projektet tog udgangspunkt i de eksisterende planer for et multikulturhus på Nørrebro – men med en placering på kanten af Nørrebroparken. Mit ønske var at stramme Nørrebroparkens forløb op i kraft af bygnigens formgivning, og samtidig pode parken med liv og aktivitet i kraft af bygningens funktion. Read more…

Krisestyring for virksomhedsledere

I disse krisetider opstod en fin debat på DAC’s hjemmeside vedr. krisestyring for virksomhedsledere. Michael Christiansen  (bestyrelsesformand i arkitektvirksomheden SHL.) kom med oplæg til, hvorledes man, med fordel, kan fokusere i driften af akitektvirksomheder. Nedenstående er mit bidrag til debatten som kan ses i sit hele: Debatten på DAC

Det er en svær balancegang at lede en virksomhed uanset om man er arkitekt eller ej. Jeg er helt enig i, at det må være en kinesisk balancekunst, som det er nemt at kritisere – især i krisetider. Alligevel vover jeg at give to indspark omkring arkitektfirmaer – vedr. ‘de som skal lede’ og ‘de der ledes’
Read more…

Illustration for webloggen sparkbyggeriet.dk

Header for støvsparkerne

Sparkbyggeriet.dk er et website hvor ‘støvsparkere’ (som er unge innovative folk i byggebranchen) debatterer branchen for at ‘skubbe’ til de ‘gamle dinosauere’. Jeg ville gerne lave en header, som signalerede hvad folkene bag sitet laver, på en humoristisk måde. Resultatet blev, at kranerne symboliserer ‘de gamle dinosauere’ i branchen som ‘undergrunden’ i fællesskab forsøger at vælte for at skabe nye resultater!